Mùa Thu Cho Em

From lightwiki
(Redirected from Mua Thu Cho Em)
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: File missing
* Original podcast of this song  
* Direct link to the free mp3 via podomatic<embed src="http://lightcloud.verns.net/flash/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" flashvars="soundFile=http://vsingleton.podOmatic.com/enclosure/2006-11-28T23_10_05-08_00.mp3&rightbg=0x1393c0&leftbg=0x1393c0&bg=0xebf5f8&lefticon=0xffffff&righticon=0xffffff&border=0x1393c0&slider=0x1393c0" width="320" height="24"></embed>
 • C F C F C G C - đàn hợp âm này
 • (c)(g)(a)(g)(f)(f)(c)(g) - hát máy cái nốt nhạc này

Mùa Thu Cho Em (với hợp âm )

   C(c)       //      (g)         //
Em có nghe  ...  mùa thu mưa giăng lá đổ
   F(d)       //      C(e)        //
Em có nghe  ...  nai vàng hát khúc yêu đương    Và ...
   F(f)       (f)      C(g)        //  
Em có nghe khi mùa thu tới ... Mang ái ân mang tình yêu tới
   G(d)       //      C    (g)     //
Em có nghe, nghe hồn thu nói ... Mình yêu nhau nhé

   C(c)       //      (g)         //
Em có hay  ...  mùa thu mưa bay gió nhẹ
   F(d)       //      C(e)        //
Em có hay  ...  thu về hết dấu cô liêu       Và ...
   F(f)       (f)      C(g)        //
Em có hay khi mùa thu tới ... Bao trái tim vương mùa xanh mới
   G(d)       //      C    (g)     //
Em có hay, hay mùa thu tới ... Hồn anh ngất ngây

   F         C       G          C
Nắng uá   ...  dệt mi em ... và mây xanh ... thay tóc rối
   F         G       F          C
Nhạt môi, môi em thơm nồng  ... Tình yêu vương vương má hồng
   F         C       G          C
Sẽ hát  ...  bài cho em  ...  và ru em  ...  yên giấc tối
   F         G       F          C
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi ... Chờ em anh nghe mùa thu tới

   C(c)       //      (g)         //
Em có mơ   ...  mùa thu cho ai nức nở
   F(d)       //      C(e)        //
Em có mơ,  ...  mơ mùa mắt ước hoen mi       Và ...
   F(f)       (f)      C(g)        //
Em có mơ khi mùa thu tới ... Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
   G(d)       //      C    (g)     //
Em với anh mơ mùa thu ấy ... Tình ta ngát hương    Và ...
...
   F(f)       (f)      C(g)        //
Em có mơ khi mùa thu tới ... Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
   G(d)       //      C    (g)     //
Em với anh mơ mùa thu ấy ... Tình ta ngát hương


Mùa Thu Cho Em
Nhạc và lời: Ngô Thụy Miên	 
 
Em có nghe mùa thu giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé

Em có hay mùa thu mưa bay gió nhe
Em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
Bao trái tim vương màu xanh mới
Em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây

Nắng uá dệt mi em và mây xanh thay tóc rối
Nhạt môi môi em thơm nồng
Tình yêu vương vương má hồng
Sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
Chờ em anh nghe mùa thu tới

Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
Em có mơ mơ mùa mắt ước hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương

Trợ giúp gõ tiếng Việt - lời bài hát