Amazing Grace

From lightwiki
Revision as of 17:29, 26 December 2012 by Vsingleton (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
* Original podcast of this song  
* Direct link to the free mp3 via podomatic<embed src="http://lightcloud.verns.net/flash/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" flashvars="soundFile=http://vsingleton.podomatic.com/enclosure/2006-12-20T18_42_45-08_00.mp3" width="320" height="24" ></embed>
* Note: the chords below are for a non-traditional melody. Listen to the mp3 to hear it.

Amazing Grace

C(g)         F(f)   (c)
  Amazing grace how sweet the sound
C              F
  that saved a wretch like me
C            F
  I once was lost, but now am found,
C           F      C
  was blind but now I see ... Hallelu-ia ...

C       F
  Hallelu-ia, Hallelu
C       F
  Hallelu-ia, Hallelu-ia
C       F
  Hallelu-ia, Hallelu,
C       F       C
  Hallelu-ia, Hallelu, Hallelu-ia
'Twas grace that taught my heart to fear
and grace my fears relieved 
how precious did that grace appear
the hour I first believed
  
Through many dangers toils and snares
I have already come
'Twas grace that brought me safe thus far,
and grace shall bring me home

When we've been there ten thousand years
bright shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
than when we'd first begun

Ơn Lạ Lùng

và hợp âm

Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng, Đời tôi vốn tràn những lệ đắng
Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy,
Mà ơn Chúa còn đoái thương tôi.

Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, Buồn lo đã làm vắng niềm tin
Nhưng Chúa đã cứu tôi về, nghỉ yên trong tay nhiệm mầu,
Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng, tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống
Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời
Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời, Làm sao nói được hết niềm vui
Khi đứng bên các thánh đồ, ngợi ca tôn vinh danh Ngài,
Về ơn lớn Ngài đã thương tôi.

Trợ giúp gõ tiếng Việt - lời bài hát