As The Deer

From lightwiki
Revision as of 06:39, 25 November 2010 by Vdark (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Video

<embed src="http://www.youtube.com/v/H76o9PbqxRc&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed>
* watch it from your mobile device
* the new podcast of this song
* D A/C# Bm Am7 G A D - đàn hợp âm này
* Direct link to the free mp3 via podomatic
* Original podcast of this song

As The Deer ... Khát Khao Dòng Nước

D   A/C#     Bm   Am7     G      A   D
As the deer panteth for the water, so my soul longeth after Thee.
D   A/C#     Bm   Am7    G    A   D
You alone are my hearts desire and I long to worship Thee.

     D   Bm    G       D
Refrain: You alone are my strength, my shield;
       G   Bm     Em   F#7
     To You alone may my spirit yield.
     D   A/C     Bm   Am7    G    A   D
     You alone are my hearts desire, and I long to Worship Thee.

D    A/C#      Bm    Am7       G        A    D
Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng
D    A/C#     Bm    Am7      G    A   D7
Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời

      D   Bm    G       D
điệp khúc: Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài
        G   Bm     Em   F#7
      Vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày
      D    A/C#     Bm    Am7      G    A   D
      Lòng con đây chỉ mong chờ được dến bên Cha và thờ kính Cha đời đời

I want You more than gold or silver, only You can satisfy.

You alone are the real joy giver and the apple of my eye.

Refrain:

Trợ giúp gõ tiếng Việt - lời bài hát