Jesus Loves Me

From lightwiki
Revision as of 21:17, 12 October 2010 by Vdark (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
* Original podcast of this song  
* Direct link to the free mp3 via podomatic<embed src="http://lightcloud.verns.net/flash/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" flashvars="soundFile=http://vsingleton.podomatic.com/enclosure/2009-02-13T00_09_08-08_00.mp3&rightbg=0x1393c0&leftbg=0x1393c0&bg=0xebf5f8&lefticon=0xffffff&righticon=0xffffff&border=0x1393c0&slider=0x1393c0" width="320" height="24"></embed>
* with chords - với hợp âm ...

Jesus Loves Me

C(g)      C(e)
Jesus loves me this I know
F(a)     C(a)
For the Bible tells me so
C(g)      C(e)
Little ones to Him belong
F(a)   C(g)   G(e) C(c)
They are weak but He is strong

C(g)    F(a) (c)
Yes, Jesus loves me
C(g)    G(b) (d)
Yes, Jesus loves me
C(g)    F(a) (c)
Yes, Jesus loves me
C(a)   G(e)   C(c)
The Bible tells me so

Chúa Yêu Em

C(g)      C(e)
Chúa yêu em lòng em vui thay
F(a)       C(a)
Kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay
C(g)      C(e)
Các con thơ thuộc Jê-sus đây
F(a)   C(g)    G(e)   C(c)
Chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh hoài

C(g)     F(a) (c)
Jê-sus yêu em lắm
C(g)        G(b) (d)
Phải em được Chúa yêu
C(g)     F(a) (c)
Jê-sus yêu em lắm
   C(a)   G(e)   C(c)
Chính trong lời Chúa dạy nhiều
Error creating thumbnail: File missing

Trợ giúp gõ tiếng Việt - lời bài hát