Jesus Loves The Little Children

From lightwiki
Revision as of 12:32, 21 March 2012 by Vsingleton (Talk | contribs) (Chúa Jê-sus Yêu Thương Hết Thảy Hài Nhi)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
* Original podcast of this song  
* Direct link to the free mp3 via podomatic<embed src="http://lightcloud.verns.net/flash/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" flashvars="soundFile=http://vsingleton.podomatic.com/enclosure/2009-02-13T01_00_04-08_00.mp3&rightbg=0x1393c0&leftbg=0x1393c0&bg=0xebf5f8&lefticon=0xffffff&righticon=0xffffff&border=0x1393c0&slider=0x1393c0" width="320" height="24"></embed>
* with chords - với hợp âm ...
* Missionary version pre 1975 ... Yay!
* kiểu hát theo giáo sĩ trước năm 1975 .. vui!
Error creating thumbnail: File missing

Chúa Jê-sus Yêu Thương Hết Thảy Hài Nhi

C   / /     /    /  / /
Chúa Jê-sus yêu thương hết thảy hài nhi
G   /  /    /     /
Không phân đỏ đèn vàng trắng chi
      C     /
Trong hoàn cầu bao ấu nhi
     F       C
Chúa Jê-sus mến yêu không kỳ
    C          G   C
Chúa Jê-sus yêu thương đàn con ấu nhi

Jesus Loves The Little Children

C  / /     /   / / /
Jesus loves the little children
G  /  /    /   /
All the children of the world
     C         /
Red and yellow, black and white
      F       C
they are precious in His sight
    C        G        C
Jesus loves the little children of the world
 • newer version - kiểu mới

Chúa Cứu Thế Jê-sus Thập Tự Nhân

C   / /     /   / / /
Chúa Cứu Thế Jê-sus thập tự nhân
G  /   /     /    /
Yêu thương thiếu nhi toàn thế gian
   C         /
Em da vàng da nâu trắng đen
     F         C
Chúa Jê-sus luôn không phân biệt
    C         G         C
Chúa Jê-sus Ngài muôn đời yêu đàn con thiếu nhi
- lời bài hát