Lord I Lift Your Name On High

From lightwiki
Revision as of 01:35, 12 November 2015 by Vsingleton (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
* Original podcast of this song  
* Direct link to the free mp3 via Odeo, podomatic<embed src="http://lightcloud.verns.net/flash/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" flashvars="soundFile=http://odeo.com/show/17574533/1060016/download/LordILiftYourNameOnHigh-TnCaoDanhCha.mp3&rightbg=0x1393c0&leftbg=0x1393c0&bg=0xebf5f8&lefticon=0xffffff&righticon=0xffffff&border=0x1393c0&slider=0x1393c0" width="320" height="24"></embed>
* with chords - với hợp âm ...

Key of E

E    A        B   A E     A         B    A
 Lord I lift Your name on high,   Lord I love to sing Your praises,
E    A        B   A E     A         B    A
 I'm so glad You're in my Life,   I'm so glad you came to save us.
E        A     B    A      E
 You Came from Heaven to earth to show me the way,
E      A      B     A    E
 From the earth to the cross, my debt to pay,
      A      B        C#m     F#m
 from the cross to the grave, from the grave to the sky.
     B         E   A B A E
 Lord I lift Your name on high.

Key of G

G    C        D   C G     C         D    C
 Lord I lift Your name on high,   Lord I love to sing Your praises,
G    C        D   C G     C         D    C
 I'm so glad You're in my Life,   I'm so glad you came to save us.
G        C     D    C      G
 You Came from Heaven to earth to show me the way,
G      C      D     C    G
 From the earth to the cross, my debt to pay,
      C      D        Em      Am
 from the cross to the grave, from the grave to the sky.
     D         G   C D C G
 Lord I lift Your name on high.

Tôn Cao Danh Chúa

G     C         D   C G      C        D    C
 Lòng con chúc tôn danh cao sang,   Ngợi khen Chúa con dân lên tiếng ca,
G     C         D   C G     C          D    C
 Mừng vui biết Chúa ở trong con,    Ngài vui xuống dương gian để cứu con.
G         C        D     C    G
 Trên thiên cung Chúa xuống trần gian, đe dẫn đưa con,
G      C      D     C    G
  thân bị treo thập tự kia, chết thay cho con
      C      D        Em        Am
 Cam tâm xuống nơi mồ sâu, trong vinh hiển Chúa đã phục sinh.
       D         G   C D C G
 Nguyện danh Chúa muôn đời tôn cao.
- lời bài hát