You Are My Hiding Place

From lightwiki
Revision as of 21:14, 12 October 2010 by Vdark (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: File missing
* Original podcast of this song  
* Direct link to the free mp3 via Odeo, podomatic <embed src="http://lightcloud.verns.net/flash/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" flashvars="soundFile=http://odeo.com/show/17574323/1060016/download/YouAreMyHidingPlace-ChonNuongThan.mp3&rightbg=0x1393c0&leftbg=0x1393c0&bg=0xebf5f8&lefticon=0xffffff&righticon=0xffffff&border=0x1393c0&slider=0x1393c0" width="320" height="24"></embed>

You Are My Hiding Place (with chords)

Am      Dm7     G      Csus  C
  You are my hiding place, You always fill my heart
    F    Dm        Esus    E7
  with songs of deliverance. Whenever I am afraid
          Am  Dm7        G
  I will trust in You ... I will trust in You
Csus    C     F     Dm
  Let the weak say, "I ... I am strong
     Esus      E7           Am
  in the strength of the Lord." I will trust in You.

Chốn Nương Thân (với hợp âm)

Am       Dm7       G       Csus   C
  Thật Chúa là chốn nương thân, Ngài đến giải phóng tâm linh
    F      Dm        Esus         E7
  đau buồn dẫu đời sống gian nan tâm hồn này nhiều khi héo hắt
          Am  Dm7         G
  đặt niềm tin nơi Chúa ... Vững tin vào Chúa luôn
Csus    C    F      Dm
  Hỡi tâm hồn đớn đau ... hy vọng 
      Esus      E7           Am
  nơi Chúa ta, nơi sức thiêng. Đặt niềm tin nơi Chúa.
- lời bài hát