עוגה, עוגה ,עוגה

From lightwiki
Jump to: navigation, search

Lyrics and Chords in the key of ?

    ?                    ?  
עוגה, עוגה, עוגה     Cake, cake, cake
במעגל נחוגה     In a circle make
נסתובבה כל היום     We turned around all day
עד אשר נמצא מקום     Until a place is found
לשבת, לקום     Sit up, get up
לשבת, לקום     Sit up, get up
לשבת, לקום     Sit up, get up
לשבת ולקום     Sit up and get up
   
   
   
עוגה, עוגה ,עוגה
במעגל נחוגה
נסתןבבה כל היום
על אשר נמצא מקום
לשבת, לקום
לשבת, לקום
לשבת, לקום
לשבת ולקום
עוגה, עוגה ,עוגה
במעגל נחוגה
נסתןבבה כל היום
על אשר נמצא מקום
לשבת, לקום
לשבת, לקום
לשבת, לקום
לשבת ולקום
  • intro: ??

Video