Awesome God

From lightwiki
Jump to: navigation, search
Error creating thumbnail: File missing
* Original podcast of this song  
* Direct link to the free mp3 via podomatic<embed src="http://lightcloud.verns.net/flash/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" flashvars="soundFile=http://vsingleton.podomatic.com/enclosure/2007-01-19T21_00_41-08_00.mp3&rightbg=0x1393c0&leftbg=0x1393c0&bg=0xebf5f8&lefticon=0xffffff&righticon=0xffffff&border=0x1393c0&slider=0x1393c0" width="320" height="24"></embed>
* with chords - với hợp âm ...

Awesome God

  C(e)   G(g)
Our God is an awesome God.
  D(a)    Em(g)
He reigns from heaven above.
   C(e)   G(g)
With wisdom, power, and love,
  Am(a)   B7   Em(e)
Our God is an awesome God.

Chúa Oai Quyền

  C(e)   G(g)
Đại quyền, đại năng là Chúa
  D(a)    Em(g)
Trên cao, ngự thiên cung huy hoàng.
   C(e)   G(g)
Là Vua khôn ngoan, quyền thế,
  Am(a)   B7   Em(e)
Yêu thương, Chúa uy nghi vô cùng
 • Hope God will use you for something special!

Trợ giúp gõ tiếng Việt - lời bài hát