Lòng Em Vui

From lightwiki
Jump to: navigation, search
* Original podcast of this song  
* Direct link to the free mp3 via podomatic<embed src="http://lightcloud.verns.net/flash/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" flashvars="soundFile=http://vsingleton.podomatic.com/enclosure/2006-12-18T21_04_19-08_00.mp3&rightbg=0x1393c0&leftbg=0x1393c0&bg=0xebf5f8&lefticon=0xffffff&righticon=0xffffff&border=0x1393c0&slider=0x1393c0" width="320" height="24"></embed>
* với hợp âm ...

Khoá C Trưởng

 C            Dm7  G7             C
Lòng em vui vỗ là vỗ tay reo, Nhiều người vui vỗ là vỗ tay theo,
             Dm7  G7       C
Cùng giơ tay vỗ là vỗ cho kêu, Hãy vỗ tay cho đều.

 C            Dm7  G7              C
Lòng em vui hát là hát êm êm, Nhiều người vui hát là hát theo em,
              Dm7  G7       C
Cùng vui lên hát là hát to thêm, Hát khúc vui êm đềm.

 C             Dm7  G7               C
Đời em do Chúa là Chúa sinh ra, Tội tình em Chúa là Chúa buông tha,
                Dm7  G7        C
Lòng yêu thương Chúa là Chúa bao la, Hát khúc vui chan hòa.

Khoá F Trưởng

F            Gm7 C7              F
Lòng em vui vỗ là vỗ tay reo, Nhiều người vui vỗ là vỗ tay theo,
             Gm7 C7       F
Cùng giơ tay vỗ là vỗ cho kêu, Hãy vỗ tay cho đều.

F            Gm7 C7              F
Lòng em vui hát là hát êm êm, Nhiều người vui hát là hát theo em,
              Gm7 C7       F
Cùng vui lên hát là hát to thêm, Hát khúc vui êm đềm.

F             Gm7  C7              F
Đời em do Chúa là Chúa sinh ra, Tội tình em Chúa là Chúa buông tha,
                Gm7 C7       F
Lòng yêu thương Chúa là Chúa bao la, Hát khúc vui chan hòa.