Phút Suy Tư

From lightwiki
Jump to: navigation, search
* Original podcast of this song  
* Direct link to the free mp3 via podomatic
* with chords - với hợp âm ...

Phút Suy Tư

C(a)      E(e)   F(c)       Dm7( )
Có khi nào tôi nhớ Chúa xưa chết trên thập hình
  G7( )       C( )
bao tội tôi chất trên Ngài. 
         E( )   f( )
Chúa không hề nao núng bởi tôi 
       Dm7( )
Chúa gieo thân mình. 

  G7( )        C( )
Ôi tình yêu quá tuyệt vời, 
          Em( )   F( )     G7( )
Cớ sao người chóng quên tình yêu Jê-sus yêu dấu, 
   C( )      Em( )
Tình ấy tôi nào dám quên. 

  F( )      G7( )       C( )
Tâm tư ngỡ như mây ngàn liền bay theo gió, 
        E( )   F( )       C( )
có khi nào đơn chiếc, Jê-sus thường đi bên tôi. 
G7( )       C( )       Em( )
Chúa hằng chăm sóc tôi sao mà chóng quên, 
  F( )      G7( )   C( )     Em( )
Jê-sus Ngài yêu tôi mãi, Tình đó khi nào có phai, 
  F( )      G7( )        C( )
suy tư suốt cả đêm ngày, tình yêu Chúa tôi.

Minutes of reflection

C(a)      E(e)   F(c)       Dm7( )
Whenever I think of that old cross, and
  G7( )       C( )
how many of my sins are all on Him. 
         E( )   f( )
He never even flinched because of me 
       Dm7( )
the Lord gave Himself to the grave. 

  G7( )        C( )
Oh what a perfect love, 
          Em( )   F( )     G7( )
How could anyone forget the love of sweet Jesus, 
   C( )      Em( )
I dare not forget that love. 

  F( )      G7( )       C( )
Imagine a thousand clouds following the wind, 
        E( )   F( )       C( )
whenever I am alone, Jesus is always there beside me. 
G7( )       C( )       Em( )
The Lord takes care of me, how could I forget that, 
  F( )      G7( )   C( )     Em( )
He will love me forever, and that love will never fade, 
  F( )      G7( )        C( )
reflecting on this all day and night, the love of my Lord.

Introduction

0:00 vi

Tôi.

0:00 en

My.

...

0:05 vi

Cha mẹ.

0:05 en

My parents.


Trợ giúp gõ tiếng Việt - lời bài hát